Jony Ive rời Apple - Ngọc Thành Mobile
Trang chủThẻ bài đăng "Jony Ive rời Apple"
Tin tức

Kỷ nguyên thiết kế mới sẽ được mở ra với Apple khi Jony Ive rời Apple, huyền thoại thiết kế

Việc Jony Ive rời khỏi Apple được cho là sự kết thúc một kỷ nguyên thiết kế cho các sản phẩm của Apple. Trong khoảng 27 năm qua. Jony Ive đã chịu trách nhiệm thiết kế cho nhiều thiết kế…

Thới Trinh30/06/2019