Một ứng dụng có thể nằm ở nhiều không gian hơn - Ngọc Thành Mobile
Trang chủThẻ bài đăng "Một ứng dụng có thể nằm ở nhiều không gian hơn"
Tin tức

iPadOS biến máy tính bảng Apple tuyệt vời như thế nào?

Đa nhiệm tốt hơn Với giao diện đa nhiệm mới Slide Over. Giờ đây bạn sẽ có thêm nhiều ứng dụng hoạt động cùng một lúc trên màn hình iPad. Bạn có thể vuốt qua lại để duyệt qua các…

Thới Trinh05/06/2019