iphone 5g - Ngọc Thành Mobile
Trang chủThẻ bài đăng "iphone 5g"
Tin tức

Có thể đây là thiết kế cuối cùng của iPhone 12 và iPhone 12 Pro 5G.

Apple vẫn chưa thể loại bỏ tai thỏ trên iPhone mới nhất và gặp một chút khó khăn trong việc hoàn thiện thiết kế của iPhone 12 và iPhone 12 Pro bởi dịch bệnh COVID-19 Tuy nhiên, theo thông tin…

Ngọc Thành Mobile07/04/2020