Logo Apple - Ngọc Thành Mobile
Trang chủThẻ bài đăng "Logo Apple"
Tin tức

Logo Apple có thể được sử dụng để hiển thị thông báo trong tương lai

Logo Apple ở mặt lưng của iPhone sẽ sớm được hãng tận dụng. Mục đích là để hiển thị các thông báo đến với người dùng. Bằng sáng chế mới được xuất bản bởi Văn phòng Bằng sáng chế và…

Thới Trinh30/09/2019