Samsung Galaxy Note 10 đã nhận được bản cập nhật bảo mật - Ngọc Thành Mobile
Trang chủThẻ bài đăng "Samsung Galaxy Note 10 đã nhận được bản cập nhật bảo mật"
Tin tức

Samsung Galaxy Note 10 đã nhận được bản cập nhật bảo mật vào tháng 1 năm 2020 trước những thiết bị Pixel của Google

Samsung Galaxy Note 10 đã có bản vá bảo mật tháng 12 vào tháng 11. Và hiện tại, Samsung Galaxy Note 10 đã nhận được bản cập nhật bảo mật cho tháng 1/2020. Trước cả những thiết bị Pixel của…

Thới Trinh04/01/2020